Doel van de functie Chauffeur Zijlader

Inzamelen van afvalstoffen uit huishoudens en bedrijven conform KAM-procedures, voorschriften en instructies. Toezien op de veiligheid van collega’s en derden bij het besturen en beladen van het voertuig.
Melden van vermoedelijke en geconstateerde gebreken aan het voertuig of werkmaterialen. Signaleren en melden van onveilige situaties voor medewerkers en derden. Toezien op het in acht nemen van werk- en veiligheidsinstructies door beladers/chauffeurs.

Kernactiviteiten

Chauffeur:
• Berijden van en (veilig) manoeuvreren met het voertuig.
• Bedienen van het bedieningspaneel in of buiten het voertuig.
• Zorgen voor een verantwoorde belading van het voertuig.

Onderhouden wagen:
• Uitvoeren van dagelijkse controle op olie- en waterpeil, verlichting, banden e.d.
• Verhelpt kleine storingen en draagt er mede zorg voor dat periodiek onderhoud volgens schema wordt uitgevoerd.
• Schoonhouden van de wagen.

Overige werkzaamheden:
• Verzorgen voor de administratie afhandelingen van ritten.
• Verrichten van overige voorkomende werkzaamheden.
• Doorgeven van afwijkingen aan leidinggevende.

Opleiding

Verplicht
• Rijbewijs C
• Code 95 (of bereid om dit te behalen)

Gewenst
• Zijlader

Meer weten? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

E-mail: info@dtl-feenstra.nl
Telefoon: 0165 440 250